Brāļi Grimmi

Kas ir brāļi Grimmi?

 • Tie ir brāļi Jākobs Grimms un Vilhelms Grimms, kuri bija vācu zinātnieki un kuri pasaules slavu guva, vācot un rediģējot tautas pasakas un nostāstus.
 • Jākobs Grimms ir dzimis 1785. gadā un miris 1863. gadā, bet Vilhelms Grimms ir dzimis 1786. gadā un miris 1859. gadā. Brāļus šķīra tikai 13 mēnešu vecuma starpība.
 • To pilnie vārdi ir Jākobs Ludvigs Karls un Vilhems Karls.

Brāļu Grimmu dzīves gājums:

 • Brāļi dzimuši Vācijas pilsētā Hānavā.
 • Brāļu abi vecāki bija juristi – Filips Vilhelms Grimms un Doroteja Grimma.
 • Filipam un Dorotejai bija 9 bērni – astoņi dēli un tikai viena meita. Tiesa gan, 3 no dēliem nemaz nesasniedza viena gada vecumu.
 • Kad nomira viņu tēvs Filips, abi 11 un 10 gadus vecie puiši pārcēlās uz mātes Dorotejas dzimto pilsētu Kasseli, kurā tie uzsāka mācības vidusskolā. Kasselē brāļi dzīvoja kopā ar aukli.
 • Pēc vidusskolas abi brāļi uzsāka studijas Marburgas universitātes Juridiskajā fakultātē. Tieši universitātes laikā viņi satika profesoru Frīdrihu Karlu Savinjī, kurš tos iesaistīja tā laika Heidelbergas romantiķu kustībā. Šīs kustības iespaidā brāļi sāka pierakstīt un kolekcionēt pasakas.
 • Kad nomira viņu māte Doroteja, Jākobs uzsāka darbu Vestfāles galma bibliotēkā, bet kādu laiku vēlāk Vilhelms sāka strādāt par bibliotekāru Kasselē. Tas bija vienīgais periods viņu dzīvē, kad brāļi bija tik ilgu laiku šķirti, proti, 8 gadus. Pavisam drīz arī Jākobs sāka strādāt Kasselē kopā ar brāli Vilhelmu. Brāļi visu mūžu bija ļoti tuvi un darbojās kopā, soli solī.
 • Brāļu raksturi bija ļoti līdzīgi, iespējams, tieši tāpēc tie visu mūžu bija tuvās, labās attiecībās. Tomēr Jākobam vairāk labpatikās un padevās izpētes darbs, bet Vilhelms bija radošāks un mākslinieciskāks. Tieši tādēļ Jākobs izstrādāja lielāko daļu no brāļu gramatikas un valodas teorijām, bet pateicoties Vilhelmam brāļu pasaku kolekcijai piemīt patīkams stils.
 • Vēlāk brāļi sāka strādāt Getingenes universitātē – Jākobs strādāja par lingvistikas un kultūras vēstures profesoru un bibliotekāru, bet Vilhelms par bibliotekāra palīgu, vēlāk arī kļūdams par profesoru.
 • Brāļi tika ievēlēti par Berlīnes Zinātņu akadēmijas locekļiem. Pateicoties tam tie ieguva tiesības lasīt lekcijas arī Berlīnes universitātē.

Būtiskākie brāļu Grimmu darbi:

 • 1812. gadā tika pabeigts brāļu pirmais pasaku krājums “Bērnu un mājas pasakas” ar 86 pasākām. Vēlāk tas tika papildināts, un sastāvēja no 200 pasākām un 10 bērnu leģendām. Pasaku krājums no iepriekšējiem krājumiem atšķīrās ar oriģinālo formu, proti, pasakas tika pierakstītas tieši tā, kā tās tik stāstītas realitātē, tomēr labskanības labad šad tad nelielas nianses brāļi izmanīja pēc sava prāta. Tie vēlējās atstāt pasakām to oriģinālo formu, lai varētu saskatīt tajās senu mītu paliekas, no kuriem tautas pasakas parasti ceļas.

  Jāpiemin, ka tās pasakas un mutvārdu versijas, kas sākotnēji tika iekļautas šajā pasaku krājumā nebija domātas bērniem, jo to kolekcionēšanas mērķis bija zinātnisks un kultūrvēsturisks. Laika gaitā pasaku saturs un raksturs dabiskā ceļā tika “mīkstināts”, lai tās varētu stāstīt bērniem. Tās Grimmu pasakas, kuras mēs zinām šodien, ne tuvu nav tādas, kādas tās bija oriģināli. Brāļi faktiski bija spiesti pārveidot pasakas, lai tās būtu piemērotas tautai un bērniem, jo Grimmus piemeklēja trūkums un pasaku rakstīšana tautai bija laba alternatīva kā nopelnīt. Pasaku pārveidošana ilga aptuveni 40 gadus.

 • Tika izveidoti likumi, kas tika nosaukti par “Grimmu likumiem”.
 • Dzīves nogalē brāļi veidoja pilnīgu vācu valodas vārdnīcu. Kādu laiku pēc brāļa Vilhelma nāves Jākobs turpināja darbu pie vārdnīcas viens, tomēr arī Jākobs šo apjomīgo vārdnīca nepaguva pabeigt. Vārdnīcu pēc brāļu nāves turpināja veidot vēl vairākas paaudzes, līdz tā tika pabeigta tikai 1960. gadā un tika nosaukta par “Grimmu vārdnīcu”.
 • Populārākās brāļu Grimmu pasakas: “Ansītis un Grietiņa”, “Brēmenes muzikanti”, “Īkšķītis”, “Rapuncele” (“Salātlapiņa”), “Runcis zābakos”, “Sarkangalvīte”, “Pelnrušķīte”, “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, “Vilks un septiņi kazlēni”, “Apburtā princese”, “Zilbārdis”.