Kā veicināt bērnā prieku lasīt grāmatas?

Pasaku lasīšana bērnam var dot ļoti daudz, jo pasakas iemāca dažādas dzīves gudrības, kā arī palīdz pilnvērtīgāk apgūt valodu un attīstīt domāšanu. Diemžēl bērnu saikne ar pasakām un citiem literārajiem darbiem nereti beidzas līdz ar brīdi, kad lasīt jāmācās pašam. Protams, lasītprasmi māca skolā, taču bērni mūsdienās grāmatas lasa nelabprāt un vecākiem nereti lielas pūles sagādā bērnu pieradināšana pie grāmatām. Šeit būs daži padomi, kas palīdzēs bērniem iemācīt lasīt prieku.

Pakāpeniski pārejiet no lasīšanas priekšā un lasīšanu kopā

Kā jau tika minēts, daudzi bērni labprāt klausās, kā vecāki lasa priekšā pasakas, taču paši lasīt nevēlas. Tas nozīmē, ka pasakas sižets viņus interesē, taču viņi negrib sevi piepūlēt. Pēkšņa pāriešana no klausīšanās uz lasīšanu pašam, var bērnā tikai radīt nepatiku pret lasīšanas procesu, jo no izklaides pasakas pēkšņi pārvēršas par dabu. Lai tā nenotiktu, ir jālasa kopā un uz patstāvīgu lasīšanu jāiet pamazām. Labs variants ir, izvēlēties pasaku, kurā ir izteikti dialogi starp varoņiem. Tad jūs varat lasīt vienu lomu un bērns otru, pakāpeniski dodot bēram lasīt arvien garākus tekstus. Vēl ļoti laba ir Ļeva Kasiļa metode – lasiet bērnam priekšā un apstājieties pašā interesantākajā brīdī, lai bērnam rastos nepārvarama vēlme paņemt grāmatu un turpināt lasīt pašam. Tas viņu iemācīs mīlēt ne tikai stāstu, bet arī lasīšanas procesu.

Ļaujiet bērnam pašam izvēlēties grāmatas

Kad patstāvīga lasīšana jau apgūta, svarīgi ir ļaut bērnam pašam izvēlēties sev literatūru. Kā jau minējām, svarīgi ir gan tas, lai patiktu lasīšanas process, gan arī pasakas vai cita bērnu literārā darba sižets. Ja spiedīsiet lasīt to, kas patīk jums, bet nepatīk jūsu bērnam, radīsiet viņā riebumu pret lasīšanu, jo jau atkal tas pārvērtīsies par pienākumu, nevis izklaidi. Jūs varat palīdzēt savam bērnam, iesakot viņa vecumam atbilstošu literatūru, kurā nebūs sarežģītu terminu un traumējošu elementu sižetā, taču gala lēmumu atļaujiet pieņemt pašam mazajam lasītājam.

Nodrošiniet vieglu pieejamību lasāmvielai

Vēl viens populārs iemesls, kāpēc bērnam apsīkst interese par lasīšanu, ir literatūras pieejamības trūkums. Līdz ko bērni sāk lasīt paši, vecāki nereti šajā procesā vairs neiesaistās. Ja bērnam jau būs radusies liela mīlestība pret literatūru, viņš pats ies uz bibliotēku un ņems grāmatas, taču biežāk tomēr bērni šajā brīdī pievēršas kam citam, jo grāmatas vairs nav tik pieejams kā iepriekš. Ja gribat, lai bērns turpinātu lasīt, dāviniet un pērciet viņam grāmatas. Tāpat, ņemiet grāmatas priekš sava bērna bibliotēkā. Ja grāmata būs rokas stiepiena attālumā, ir daudz lielāka iespēja, ka bērns to izlasīs, nekā tad, ja viņam pašam būs sev jāgādā lasāmviela.

Rādiet bērnam piemēru

Pētījumi liecina, ka pasaulē grāmatas arvien mazāk lasa ne tikai bērni, bet arī pasi pieaugušie. Kā gan mēs varam bērnam iemācīt, ka lasīšana ir interesanta un noderīga, ja paši to nedarām? Ja vēlaties iemācīt savam bērnam mīlestību pret pasakām un literārajiem darbiem kopumā, ir jārāda piemērs. Vislabāk to paveiksiet tad, ja rīkosiet lasīšanas laiku, kad visi ģimenes locekļi lasīs grāmatas. Mūsdienās šāda tradīcija ir teju izmirusi, jo grāmatas aizstāj televizors vai citas izklaides iespējas, taču iedibinot lasīšanas vakarus kaut vai reizi nedēļā, jūs varēsiet pavadīt laiku kopā ar ģimeni, turklāt katrs varēsiet baudīt sev interesējošu stāstu.